முந்தியஅதிபர்கள்

P3250297

           Mr.S.G.ARULANANTHAM  (1929-1933)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3250303

 

         

 

                     

                        Mr.N.VENKADESWARAN   (1933-1935)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

           

 

 

               Mr.J.Ponnaiah (1935- 1936)

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

          Mr.S.Arumugam (1936)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3250306

 

 

 

 

 

                    Mr.Samuel Navaratnam Nelson (1936-1947)

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

            Mr.V.Shanmuganathan (1948-1951)

 

 

 

 

13

 

 

 

 

               Mr.S.T.Seevaratnam (1952-1954)

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

                Mr.V.G.Sambanthan (1954- 1966)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srinivasan

 

 

 

 

                 Mr.S.rinivasasn (1966-1971)

 

 

 

 

 

 

 

 

P3250317

 

 

 

                 Mr.K.Rajaratnam (1971-1974)

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

            Mr.K.Sokkalingam 1974 -(2 months)

 

 

 

 

 

 

 

P3250310

 

 

 

 

                 Mr.K.Navaratnam (1974-1976)

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

             Mr.S.Suvaminatha sarma (1976-1978)

 

 

 

 

 

 

 

 

P3250317

 

 

 

 

 

 Mr. K.Rajaratnam (1978-1984)

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

MR.S.SABARATNAM  (1984-1986)

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

MR.M.SIVASUBRAMANIUM (1987-1988)

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

MR.M.THANGARAJA (1988-1MONTH)

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

MR.A.KANAGASUNTHARAM (1988-1993)

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

MR.A.GANASARASA (1993-1996)

 

 

 

 

 

 

2222

 

 

 

 

 

 Mr.S.VISUVALINGAM   (1996-2002)

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

MR.S.GUNANATHAN ( 2002-2011)

 

 

 

 

 

 

3333

 

 

 

 

 

 

 

 MR.S.PATHMANATHAN  (2011- TILL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அதிபர்கள் பெயர்கள்;
காலம்

திரு.ளு.பு.அருளானந்தம் 1929-1933
திரு.N.வெங்கடேஸ்வரன் 1933-1935
திரு.து.பொன்னையா 1935-1936
திரு.ளு.ஆறுமுகம் 1936-1936
திரு.ளு.N.நெல்சன் 1936-1947
திரு.ஏ;.சண்முகநாதன் 1948-1951
திரு.ளு.வு. சீவரட்ணம் 1952-1954
திரு.ஏ.பு.;சம்பந்தன் 1954-1966
திரு.ளு..ஸ்ரீனிவாசன் 1966-1971
திரு.மு..இராஜரட்ணம் 1971-1972
திரு.ம..சொக்கலிங்கம்; 1974- 2மாதங்கள்
திரு.மு..நவரட்ணம் 1974-1976
திரு.ளு..சுவாமிநாதசர்மா 1976-1978
திரு.மு.இராஜரட்ணம் 1979-1984
திரு.ளு.சபாரட்ணம் 1984-1986
திரு.மு..சிவசுப்பிரமணியம் 1987-1988
திரு.மு..தங்கராஜா 1988-1மாதம்
திரு.யு.கனகசுந்தரம் 1988-1993
திரு.ஏ.கணேசராஜா 1993-1996
திரு.ளு.விஸ்வலிங்கம் 1996-2002
திரு.சு.குணநாதன் 2002-2011
திரு.ளு.பத்மநாதன் 2011-.இன்று வரை